นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน

ปรับปรุงล่าสุด 22/06/2565

สินค้าที่ซื้อแล้วไม่รับคืนเงินทุกกรณี ในกรณีที่สินค้าที่ได้รับมีความเสียหาย สามารถติดต่อได้ทาง chat ของ facebook ที่ Offcial Page